[ANK-Raws&KNA字幕組][天才麻將少女 咲 -Saki- 全國篇][BD Vol.3][1920x1080][X264 Hi10P MKV][繁體外掛]

迅雷专用高速下载 立即下载这个资源

Info Hash: c7b716eb445cb109eef3ddca6f432e357e3a77ae

发布日期: 2014-06-15 21:38:47

更新日期: 2014-06-15 20:23:13

文件总大小: 22 个文件, 总大小 2.22 GB

资源包含文件(鼠标放在图标上显示文件类型说明)

 • 文件夹 [KNA-Subs&ANK-Raws] 咲-Saki- 全国編 (BDrip 1920x1080 AVC-YUV420P10 FLAC)
  • png文件 Scan (Vol.3)/001.png(16.01 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/002.png(10.37 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/003.png(25.66 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/004.png(9.83 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/005.png(2.92 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/006.png(16 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/007.png(14.44 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/008.png(14.57 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/009.png(14.54 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/010.png(16.22 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/011.png(25.06 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/012.png(20.63 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/013.png(22.12 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/014.png(19.5 MB)
  • png文件 Scan (Vol.3)/015.png(10.18 MB)
  • flac文件 [KNA-Subs&ANK-Raws] 咲-Saki- 全国編 05 (BDrip 1920x1080 AVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac(216.57 MB)
  • ass文件 [KNA-Subs&ANK-Raws] 咲-Saki- 全国編 05 (BDrip 1920x1080 AVC-YUV420P10 FLAC).ass(34.85 KB)
  • mkv文件 [KNA-Subs&ANK-Raws] 咲-Saki- 全国編 05 (BDrip 1920x1080 AVC-YUV420P10 FLAC).mkv(827.6 MB)
  • flac文件 [KNA-Subs&ANK-Raws] 咲-Saki- 全国編 06 (BDrip 1920x1080 AVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac(183.37 MB)
  • ass文件 [KNA-Subs&ANK-Raws] 咲-Saki- 全国編 06 (BDrip 1920x1080 AVC-YUV420P10 FLAC).ass(35 KB)
  • mkv文件 [KNA-Subs&ANK-Raws] 咲-Saki- 全国編 06 (BDrip 1920x1080 AVC-YUV420P10 FLAC).mkv(802.53 MB)
  • bmp文件 Menu (Vol.3).bmp(5.93 MB)